увага!

НА ГЕОПОРТАЛІ ПРОВОДЯТЬСЯ ТЕХНІЧНІ РОБОТИ З ОНОВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ


ГЕОПОРТАЛ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ПРО ТЕРИТОРІЮ МІСТА НОВОГРАДА-ВОЛИНСЬКОГО


ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН


ТОПОГРАФІЧНА КАРТА М1:2000


ТИМЧАСОВІ ТОРГІВЕЛЬНІ СПОРУДИ


РЕЄСТР ПОІМЕНОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ

ПЛАН ЗОНУВАННЯ


ДЕТАЛЬНІ ПЛАНИ ТЕРИТОРІЇ


СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ

ОБ'ЄКТИ


ДЕТАЛЬНІ ПЛАНИ


ДАНІ З ПУБЛІЧНОЇ КАДАСТРОВОЇ КАРТИ


АРХІВНІ КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ


ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУМістобудівний кадастр - державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

Містобудівний кадастр створюється по кожному з населених пунктів і містить систему даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності.  

 

  Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Містобудівний кадастр є невід'ємною частиною державної системи кадастрів.     

      Система містобудівних кадастрів населених пунктів має трьохрівневу структу­ру: базовий рівень, обласний і держаний.     

      Базовий рівень створюється в адміністративних районах та містах обласного підпорядкування. На цьому рівні проводиться збір, контроль, оновлення інформації про населений  пункт, ведення архівів цих даних, обслуговування запитів користувачів, узагальнення і аналіз даних по району, населеному пункту, місту обласного підпорядкування.           

     На обласному рівні здійснюється узагальнення і аналіз даних по області, впровадження  науково-методичних розробок, учбово-виробнича діяльність.      

      На державному  рівні виконується розробка нормативно-правової бази ство­рення і ведення містобудівних кадастрів, узагальнення і аналіз даних по Україні, науково-методична  діяльність, експертиза та ліцензування програмно-технічних засобів, призна­чених для розв'язання задач містобудівного кадастру.